Wil jij ook trainen op topniveau?

Missie, Visie & Ambitie

Missie

Op een leuke manier het maximale uit iedere keeper zien te halen. Bij Keeperschool van der Leer is er volop aandacht voor jouw ontwikkeling als individu. Waar keepers bij de meeste verenigingen veelal als schietschijf op groepstrainingen worden gebruikt krijg je bij Keeperschool van der Leer de aandacht die je als keeper verdient. Alle ogen zijn hierbij de hele training op jou gericht. Alle keepers/keepsters in de leeftijdscategorie 8 t/m 21 jaar zijn welkom bij Keeperschool van der Leer. Samen gaan we op zoek naar jou plafond. We trainen in groepjes van maximaal 5 keepers/keepsters per trainer, hierdoor blijft het gewenste trainingstempo behouden. De rode draad die Keeperschool van der Leer hanteert tijdens de opleiding bestaat uit :

Het aanvallen van de bal (aanvallend keepen)
Voetenwerk
Vangtechniek
Mee voetballen

Visie & Ambitie

Door het opstellen van een uitgebreid trainingsprogramma alle keepers naar een zo’n hoog mogelijk niveau te krijgen. Keeperschool van der Leer is er van overtuigd dat dit met de juiste begeleiding en persoonlijke aandacht gaat lukken. Clubs en keepers profiteren beiden van onze werkwijze, zoals gezegd ; keepers ontvangen de aandacht die ze verdienen en clubs krijgen er nog betere en stabielere keepers voor terug.
Mijn ambitie is om, in de regio’s waar ik met Keeperschool van der Leer actief ben, meer keepers naar de eerste (jeugd)elftallen te begeleiden. Hiermee wil ik voorkomen dat er gezocht moet worden naar keepers van “buitenaf”. Door de begeleiding vanuit Keeperschool van der Leer zullen keepers makkelijker aanhaken. Op het moment dat zij de stap naar de senioren maken zijn de keepers er mentaal, fysiek, conditioneel en technisch helemaal klaar voor.

Uniek

Keeperschool van der Leer gelooft in groei door persoonlijke begeleiding, er zijn diverse mogelijkheden om in kleine groepen of zelfs 1-op-1 te trainen. Wij bieden keepers de mogelijkheid om zich op meerdere gebieden te ontwikkelen, zo werkt keeperschool van der Leer samen met voetbalschool Soccerstars (www.soccerstars.nl) Voetbalschool Soccerstars heeft uitstekende en gecertificeerde techniek trainers en jaren lange ervaring op het gebied van opleiden. Het mee voetballen wordt voor keepers niet meer als extra maar als vereiste gezien, om deze reden heeft Keeperschool van der Leer ervoor gekozen om een techniektrainer in de arm te nemen. Deze trainer zal tijdens één of meerdere keeperstrainingen aanwezig zijn om tussen de oefeningen door het voetbaltechnische gedeelte te verzorgen. Op woensdag middagtussen 13:00 en 17:00 uur is er ruimte om 1-op-1 of maximaal 1-op-2 te trainen. Ook hier is de techniek trainer bij aanwezig.

Wij werken samen met
Wij trainen de keepers van